021 75165165 

ویندوز 10 بیلد ۱۶۲۷۳ در دسترس حلقه فست اینسایدر قرار گرفت

Windows Insiders

سرانجام پس از مدتی طولانی، مایکروسافت بیلد جدید ویندوز ۱۰ را برای حلقه‌ی فست اینسایدر منتشر کرد. در اینجا، مهم‌ترین موارد جدید افزوده‌شده را معرفی می‌کنیم.

ادامه مطلب: ویندوز 10 بیلد ۱۶۲۷۳ در دسترس حلقه فست اینسایدر قرار گرفت